ERČ partneri:
Rallija radio:
Seko mums:
Loterija

Rīga, 2014. gada 6. janvāris

Loterijas

„Reģistrē Rally Liepāja biļeti tirdzniecības centrā ALFA un laimē”

noteikumi

 1.       Loterijas organizētājs:

RA EVENTS, SIA; Vien. Reģ. Nr. 41203049203; juridiskā adrese Celtnieku iela 23, Talsi, LV-3201, Latvija.

2.      Par loteriju atbildīgā persona:

RA EVENTS SIA par loteriju atbildīgā persona Raimonds Strokšs, tālrunis 29247514.

3.       Loterijas norises teritorija:

Latvijas Republika.

4.      Loterijas norises sākuma datums:

2014. gada 6. janvāris.

5.       Loterijas norises beigu datums:

2014. gada 26. janvāris.

6.      Laimestu fonds:

Kopējais šajā loterijā izspēlējamais laimestu fonds ir LVL 465,00/ EUR 661,64 (tajā skaitā PVN).

7.       Loterijā tiks izlozēti:

*) VIP ieejas komplekts (divām personām) uz Rally Liepāja: (kopējā vērtība 5 x LVL 15,00 (tajā skaitā PVN)/ 5 x EUR 21,34 (tajā skaitā PVN);

*) Izbrauciens ar rallija automašīnu 1 (vienai) personai: (kopējā vērtība 3 x LVL 50,00 (tajā skaitā PVN)/ 3 x EUR 71,41 (tajā skaitā PVN);

*) Rally Liepāja vērošana no putna lidojuma 1 (vienai) personai: (kopējā vērtība 3 x LVL 80,00 (tajā skaitā PVN)/ 3 x EUR 113,83 (tajā skaitā PVN).

Laimesti tiks kombinēti šādos komplektos:

*) 1 laimests: Rally Liepāja vērošana no putna lidojuma 1 (vienai) personai, Izbrauciens ar rallija automašīnu 1 (vienai) personai un VIP ieejas komplekts (divām personām) uz Rally Liepāja;

*) 2 laimesti: Rally Liepāja vērošana no putna lidojuma 1 (vienai) personai un VIP ieejas komplekts (divām personām) uz Rally Liepāja;

*) 2 laimesti: Izbrauciens ar rallija automašīnu 1 (vienai) personai un VIP ieejas komplekts (divām personām) uz Rally Liepāja.

8.      Loterijas norises kārtība un piedalīšanās nosacījumi:

Lai piedalītos loterijā, dalībniekam nepieciešams no 2014. gada 6. janvāra līdz 26. janvārim iegādāties Rally Liepāja ieejas biļeti, kas 2014. gadā norisināsies no 31. janvāra līdz 2. februārim. Uz katras ieejas biļetes ir uzlīmēta drošības hologramma ar kārtas numuru. Loterijā piedalīsies visi tie Rally Liepāja ieejas biļešu īpašnieki, kas šo kārtas numuru būs reģistrējuši tirdzniecības centrā ALFA izvietotajā Rally Liepāja stendā. Katru ieejas biļeti varēs reģistrēt vienu reizi, aizpildot īpaši sagatavotu biļetenu, kurā būs jānorāda loterijas dalībnieka vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasts, Rally Liepāja ieejas biļetes numurs un Rally Liepāja ieejas biļetes iegādes čeka vai rēķina numurs. Biļetenu varēs saņemt un nodot Rally Liepāja stendā šādos laikos:

*) 2014. gada 11., 12., 18., 19. un 25. janvārī no plkst. 10:00 līdz 22:00;

*) 2014. gada 26. janvārī no plkst. 10:00 līdz plkst. 17:00.

Starp visiem Rally Liepāja biļešu īpašniekiem, kas norādītajos laikos būs nodevuši aizpildītu biļetenu, tiks izlozētas pieci laimesti.

9.      Ar piedalīšanos loterijā saistītie loterijas dalībnieka izdevumi:

Lai piedalītos loterijā, tās dalībniekam no 2014. gada 6. janvāra līdz 26. janvārim ir jāiegādājas Rally Liepāja ieejas biļete, kas maksā LVL 14,06/ EUR 20,00 (tajā skaitā PVN). Dalībnieka nav citu papildus izdevumu, kas saistīti ar dalību loterijā.

10.   Loterijas dalībnieku pieteikšanas:

Par loterijas dalībnieku kļūst brīdī, kad tiek iegādāta Rally Liepāja ieejas biļete, un tirdzniecības centrā ALFA izvietotajā Rally Liepāja stendā tiek nodots biļetens ar ieejas biļetes numur. Papildus pieteikšanās dokumentācijas iesniegšana nav nepieciešama.

11.   Uzvarētāju starp loterijas dalībniekiem nosaka:

Tirdzniecības centra ALFA telpās, Brīvības gatvē 372, Rīgā, LV-1006, Latvija. Izloze notiek 2014. gada 26. janvārī plkst. 18:00 ar roku izvelkot nodotos biļetenus.

12.   Laimējušo personu izsludināšanas kārtība:

Uzvarētāji 2014. gada 26. janvārī tiks pasludināti tirdzniecības centra ALFA telpās izvietotajā Rally Liepāja stendā, Brīvības gatvē 372, Rīgā, LV-1006 un interneta vietnē www.lvrally.com. RA EVENTS, SIA ar visiem uzvarētājiem sazināsies personīgi.

13.   Laimestu ieguvēji balvas varēs saņemt:

Rally Liepāja norises vietā Liepājas un Kuldīgas novados, iepriekš piesakoties pa tālruni 29247514. Balva netiek mainīta un/ vai izmaksāta naudas izteiksmē.

14.   Termiņš, līdz kuram var pieteikties laimestam:

Loterijas dalībnieks laimestam var pieteikties līdz 2014. gada 27. janvārim. Balvas kas netiek saņemtas līdz 2014. gada 2. februārim, paliek RA EVENTS, SIA īpašumā.

15.   Ar pretenzijām par loterijas norises kārtību var vērsties:

RA EVENTS, SIA, Melnsila iela 13, Rīga, LV-1046, Latvija (kontaktinformācija 29247514). Pretenzijas par izlozi tiek pieņemtas, ja tās iesniegtas 1 (vienas) dienas laikā pēc uzvarētāju paziņošanas interneta vietnē www.lvrally.com (līdz 2014. gada 27. janvārim, ieskaitot). Jebkādas pretenzijas tiek pieņemtas tikai rakstveidā. Pretenziju izskata par loteriju atbildīgā RA EVENTS, SIA persona Raimonds Strokšs, kopā ar projektu vadītāju Karlīni Štālu, mārketinga vadītāju Ingu Brūderi un sabiedrisko attiecību vadītāju Jāni Unbedahtu ne ilgāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no pretenziju saņemšanas brīža, bet ne vēlāk kā 2014. gada 28. janvārī. Pretenzijas izskatīšanas laikā pieņemtie lēmumi formulējami rakstveidā, un par tiem jāpaziņo pretenzijas iesniedzējam.

16.   Personas, kuras nedrīkst piedalīties loterijā:

RA EVENTS, SIA darbinieki un to ģimenes locekļi. Ja tiek konstatēts, ka laimējis RA EVENTS, SIA darbinieks vai tā ģimenes loceklis, izlozes rezultāti attiecībā uz šo laimētāju uzskatāmi par nederīgiem un tiks veikta atkārtota izloze.

 

Loterijas noteikumu teksts publicēts interneta vietnē www.lvrally.com.

 

RA EVENTS, SIA atbildīgā persona par loterijas norisi                                                   Raimonds Strokšs