ERČ partneri:
Rallija radio:
Seko mums:
Biļetes

Rally Liepāja ieejas biļete visiem rallija ātrumposmiem:

Biļetes komplekts iekļauj biļeti visiem rallija ātrumposmiem, kakla lentu, skatītāja drošības informācijas bukletu un rallija uzlīmi Tavam automobilim.

Biļešu cenas:

LVL 10,00/ EUR 14,23 - līdz 2013. gada 31. decembrim

LVL 14,06/ EUR 20,00 - sākot ar 2014. gada 1. janvāri

 

Rally Liepāja ieejas biļete vienam rallija ātrumposmam:

Biļetes cena:

LVL 8,43/ EUR 12,00 - rallija dienās, pie ieejas ātrumposmā

 

Rally Liepāja īpašie biļešu nosacījumi:

Bez maksas rallija apmeklēšana nodrošināta bērniem līdz 10 gadu vecumam un invalīdiem (uzrādot apliecību).

Pensionāri saņems 10 % atlaidi, ja iegādājoties biļetes Tūrisma Informācijas Centros uzrādīs derīgu pensionāra apliecību). Katram pensionāram ir iespēja iegādāties vienu rallija biļeti.

 

Svarīgi!

Neaizmirsties saglabāt pirkuma čeku!

Biļete ir derīga tikai kopā ar kakla lentu un hologrammu!

 

Biļetes iespējams iegādāties šādās tirdzniecības vietās:

Rallija veikalā internetā:

shop.lvrally.com

Ātruma Cilts kartinga hallē

Sergeja Eizenšteina iela 2, Rīga, LV-1079, tālr. +371 67630555

Darba dienās 12:00-22:00; Sestdienās un Svētdienās 12:00-22:00

Kalnciema kvartāla Vīnu veikalā

Kalnciema iela 35, Rīga, LV-1046, tālr. +371 67614322

Darba dienās: 12:00-22:00, Sestdienās 12:00-22:00; Svētdienās SLĒGTS

Narvesen mazumtirdzniecības vietās TC ALFA

Brīvības gatve 372, Rīga, LV-1006

Darba dienās 8:30-23:00; Sestdienās un Svētdienās 8:30-23:00

Tūrisma informācijas centros:

Liepājas reģiona Tūrisma informācijas birojs

Rožu laukums 5/6, Liepāja, LV-3401, tālr. +371 63480808, +371 29402111

Darba dienās: 9:00-17:00, Sestdienās 10:00-15:00; Svētdienās SLĒGTS

Darba dienās: 9:00-17:00, Sestdienās un Svētdienās SLĒGTS (no 2014. gada 1. janvāra)

Kuldīgas Tūrisma attīstības centrs

Baznīcas iela 5, Kuldīga, LV-3301, +371 63322259, +371 29334403

Darba dienās atvērts 9:00-17:00; Sestdienās un Svētdienās SLĒGTS

Talsu novada Tūrisma informācijas centrs

Lielā iela 19/21 (Talsu tautas namā), Talsi, LV-3201, tālr. +371 63224165, +371 26469057

Darba dienās atvērts 9:00-18:00; Sestdienās 10:00-14:00; Svētdienās SLĒGTS

Saldus Tūrisma informācijas centrs

Striķu iela 3 (ieeja no Kalpaka laukuma), Saldus, LV-3801, tālr. +371 63807443

Darba dienās atvērts 8:00-17:00, Sestdienās un Svētdienās SLĒGTS

 

 

Noteikumi

Atrašanās pasākuma teritorijā ar derīgu ieejas karti ir apliecinājums tam, ka Jūs esat iepazinušies un piekrītat šiem noteikumiem:

Ieejas karte
Iegādātās ieejas kartes nemaina un atpakaļ nepieņem. Ja pasākums tiek atcelts, nauda par ieejas kartēm tiek atgriezta, uzrādot biļetes pirkuma čeku (maksājuma uzdevumu).
Pasākuma apmeklētāju pienākums ir saudzīgi uzglabāt iegādātās ieejas kartes un to pirkuma čekus (maksājuma uzdevumu). Bojātas vai viltotas ieejas kartes un to pirkumu čeki (maksājuma uzdevumi) nav derīgi, un organizators tos atpakaļ nepieņem.
Lai pasargātos no viltotām ieejas kartēm, iegādājaties tās tikai organizatora minētajās biļešu tirdzniecības vietās.
Ieejas karšu, to hologrammu, vai kakla lentu kopēšana un / vai tālākpārdošana ir aizliegta. Risku par ieejas karšu dublikātu izmantošanu uzņemas persona, kas to ir iegādājusies.
Bez saskaņošanas ar RA Events, SIA (VRN 41203049203), pasākuma ieejas karšu izmantošana reklāmas un mārketinga kampaņās, izlozēs, akcijās, loterijās un konkursos, ir aizliegta.
Pasākuma apmeklētājiem pasākuma teritorijā jābūt derīgai ieejas kartei ar derīgu hologrammu un kakla lentu, tās tiek pārbaudītas, ieejot pasākuma teritorijā.
Pasākuma organizatoram ir tiesības pārbaudīt apmeklētāja ieejas karti ar derīgu hologrammu un kakla lentu arī atrodoties pasākuma teritorijā vai to atstājot.
Ja ieejas karte, hologramma vai kakla lenta tiek atzīta par nederīgu vai bojātu, apmeklētājam ir jāatstāj pasākuma teritorija.
Pasākuma ieejas karti nodot citām personām ir kategoriski aizliegts.

Vide
Pasākuma apmeklētāju pienākums ir saudzīgi izturēties pret apkārtējo vidi. Pasākuma organizatori lūdz atkritumus novietot tiem paredzētajās vietās vai izmantot tam paredzētās atkritumu tvertnes.
Pasākuma organizatori aicina cienīt pasākuma norises vietā esošo apkārtējo māju iedzīvotājus un viņu īpašumus.
Pasākuma apmeklētājam nav tiesības bradāt pa stādījumiem un sējumiem. Vienmēr ievērot „aizliegts pārvietoties” / „no passing zone” zīmes.
Vienmēr satīriet apkārtni aiz sevis!
Nepiesārņojiet un saudzējiet dabu!

Drošība
Drošības nolūkos pasākuma apmeklētāji pie ieejas var tikt pārmeklēti.
Bērniem līdz 10 gadu vecumam ieeja pasākumā ir bez maksas. Vecāki ir personīgi atbildīgi par saviem nepilngadīgajiem bērniem un viņu drošību.
Pasākuma teritorijā aizliegts ienest ieročus, sprāgstvielas, apreibinošas vielas. Ja kaut kas no minētā tiek atrasts pasākuma teritorijā, apsardzei ir tiesības to atsavināt.
Pasākuma organizators neatbild par pasākuma apmeklētāju personīgajām mantām.
Drošības nolūkos, organizatoram ir tiesības pasākuma apmeklētāju izraidīt no pasākuma teritorijas, ja pasākuma apmeklētāja uzvedība traucē pasākuma norisei vai apdraud pārējo pasākuma apmeklētāju un / vai organizatoru drošību un veselību, vai arī pasākuma apmeklētājs neievēro pasākuma noteikumus vai organizatoru norādījumus un rīkojumus.
Pasākuma organizatoram ir tiesības atteikt ieeju apmeklētājam, kurš ar savu uzvedību var apdraudēt pārējo pasākuma apmeklētāju un / vai organizatoru drošību un veselību.

Automašīnas / stāvvieta
Lūgums novietot savu auto tā, lai tas netraucētu pārvietoties citu apmeklētāju un organizatoru automašīnām.
Lūgums vienmēr ievērot organizatora drošības personu norādījumus, nekad nenovietot savu automašīnu Evacuation Road ceļā.
Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām, kuras novietotas pie pasākuma teritorijas vai tā teritorijā.
Organizatori neuzņemas atbildību par automašīnām un tajās atstātajām mantām, kā arī par automašīnām, kuras atstātas Evacuation Road ceļā.

Norise
Līdz ar atrašanos pasākuma norises vietā, apmeklētājs piekrīt, ka pasākuma norises laikā viņš var tikt fotografēts un filmēts un viņa attēls var tikt izmantots komerciālos un reklāmas nolūkos bez atlīdzības un autortiesību piemērošanas.
Pasākuma organizatoriem ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt pasākuma programmu.
Pasākuma norises vietā ir aizliegts veikt jebkādu komercdarbību bez iepriekšēja rakstiski saskaņojuma ar pasākuma organizatoriem.
Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par pasākuma teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti. Pilnu atbildību par pasākuma teritorijā tirgoto ēdienu, dzērienu u.c. preču vai sniegto pakalpojumu kvalitāti uzņemas konkrētais pakalpojuma sniedzējs vai preces pārdevējs.
Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par traumām, kuras apmeklētāji guvuši pasākuma laikā.
Pasākuma organizatori neuzņemas atbildību par apmeklētāju personīgo mantu bojājumiem, pazudušām vai nozagtām mantām.
Pasākuma apmeklētājiem ir pienākums ievērot arī tos noteikumus un prasības, kas nav minēti šajos pasākuma noteikumos, bet kurus organizators dara zināmus pasākuma norises laikā.

Pasākums - rallijs.
Pasākuma teritorija – rallija ātrumposmi, servisa parks, atklāšanas / apbalvošanas teritorija.
Ieejas karte – rallija ieejas karte / biļete, ar derīgu hologrammu uz tās un kakla lentu.
Apmeklētāji – personas, kuras atrodas pasākuma teritorijā ar derīgām ieejas kartēm.